A paper is accepted by SR

May 30th, 2024

Botao He, Ze Wang, Yuan Zhou, Jingxi Chen, Chahat Deep Singh, Haojia Li, Yuman Gao, Kaiwei Wang, Yanjun Cao, Chao Xu, Yiannis Aloimonos, Fei Gao, Cornelia Fermüller’s work on “Microsaccade-inspired event camera for robotics” is accepted by Science Robotics ( SR ) for publication.